Perqola-Terraslar üçün tentlər

Bağ evinin terrası (daxili həyət) və ya restoranın yay verandası, küçə kafesinin verandası üçün tentlər, səciyyəvi xüsusiyyətlərə malikdirlər: gündən qorunma konstruksiyasının hazırlanması zamanı kölgələnmə tələb edən sahənin ölçülərini nəzərə almaq tələb olunmur, Tentlərin konstruksiyası çox möhkəmdir, şiddətli küləklər onun üçün çox qorxulu deyil, 14º-lik əyilmə isə yağış suyunun idarə olunan axımını təmin edir və bu da yağış suyunun tentlin üstündə toplanmasına və problemlərin yaranmasına imkan vermir. Böyük terraslar və sahələr üçün çox gözəl variantır.

 
 
Веб-портал JooMix.